Achter …

Achter een prachtig lied
met vele mooie woorden
Is het verdriet dat je ziet
verschuild achter akkoorden