Hoeven klinken …

Hoor je de hoeven klinken op de daken
dan ben jij dit jaar wellicht braaf geweest
Maar hoor je de schoorsteen hard kraken
dan is je braafheid misschien bevreesd