Zonder …

Zonder gedachten geen dromen
Zonder dromen is er geen doel
Zonder doel is er weinig voor te leven
Zonder leven geen bestaan