Geluid …

Geluid …

Geluid zo gewoon maar zo bijzonder
voor een ieder die wel horen kan
Maar wie doof is moet er zonder
d